Хүн гэдэг хэдий энэ хорвоогоос явж бие дүр нь үгүй болсон ч, үр хүүхдийнхээ сэтгэлд ямагт амьд байж, хайр энэрэл, үг хэл, үйл хөдлөл, захиас нь үр хүүхдийнхээ амьдралыг бүтээлцэж, итгэл 
үнэмшил, үнэт зүйлийнх нь сурвалж болж тэдгээр нь дараа дараагийнхаа үед уламжилсаар тасралтгүй амьд байдаг жамтай билээ.

No comments:

Post a Comment